EDV Schulungen

Print Friendly, PDF & Email

Kommende Schulungen

Excel Fortgeschrittene Techniken

19.11.2018
8:30 - 16:00 Uhr
  0 Freie Plätze
 
 

Word Fortgeschrittene Techniken

22.11.2018
8:30 - 16:00 Uhr
  5 Freie Plätze
 
 

Excel Datenbank & Pivot-Tabellen

28.11.2018
8:30 - 16:00 Uhr
  0 Freie Plätze
 
 

Excel Makros & VBA-Programmierung

29.11.2018 - 30.11.2018
8:30 - 16:00 Uhr
  2 Freie Plätze
 
 

Outlook im Büroalltag

04.12.2018
8:30 - 16:00 Uhr
  0 Freie Plätze
 
 

Excel Grundlagen

24.01.2019 - 25.01.2019
8:30 - 16:00 Uhr
  2 Freie Plätze
 
 

Excel Fortgeschrittene Techniken

29.01.2019
8:30 - 16:00 Uhr
  6 Freie Plätze
 
 

Word Einführung

30.01.2019 - 31.01.2019
8:30 - 16:00 Uhr
  8 Freie Plätze
 
 

PowerPoint Grundlagen

01.02.2019
8:30 - 16:00 Uhr
  3 Freie Plätze
 
 

Project Grundlagen

06.02.2019 - 07.02.2019
8:30 - 16:00 Uhr
  8 Freie Plätze
 
 

Excel Auffrischung

12.02.2019
8:30 - 16:00 Uhr
  2 Freie Plätze
 
 

Excel Formeln & Funktionen

13.02.2019
8:30 - 16:00 Uhr
  8 Freie Plätze
 
 

Excel Datenbank & Pivot-Tabellen

18.02.2019
8:30 - 16:00 Uhr
  8 Freie Plätze
 
 

Access Grundlagen

25.02.2019 - 26.02.2019
8:30 - 16:00 Uhr
  8 Freie Plätze
 
 

Excel Makros & VBA-Programmierung

06.03.2019 - 07.03.2019
8:30 - 16:00 Uhr
  7 Freie Plätze
 
 

Word Fortgeschrittene Techniken

11.03.2019
8:30 - 16:00 Uhr
  7 Freie Plätze
 
 

Visio Einführung

18.03.2019 - 19.03.2019
8:30 - 16:00 Uhr
  8 Freie Plätze